Externe veiligheid

Opslag en distributie van waterstof

Waterstofplaza

We zien een toenemende vraag naar het inzichtelijk maken van de veiligheidsrisico’s die een rol spelen bij waterstofplaza’s. Op een waterstofplaza worden verschillende functies/activiteiten gecombineerd. Bijvoorbeeld een tankstation voor waterstof gecombineerd met een winkeltje of barretje en mogelijk ook een tankstation voor andere brandstoffen/energiedragers (multi-fuel tankstation).

Productie van waterstof

Waterstofproductie elektrolyse installatie

Voor de productie van groene waterstof zijn grote elektrolyse fabrieken nodig waar water met behulp van groene stroom omgezet wordt in waterstof en zuurstof. Bij uitstek geschikt hiervoor zijn industriële locaties in de buurt van een aansluiting op een windpark op zee of hele grote zonneparken. Om waterstof op te kunnen slaan of te transporteren via buisleidingen dient het gecomprimeerd te worden. Hiervoor zijn zware compressoren nodig. Bij het compressie proces ontstaat ook warmte.

Waterstof

De energietransitie is nodig om klimaatverandering af te wenden. Ook zijn er minder fossiele brandstoffen beschikbaar en willen we minder afhankelijk zijn van energie uit andere landen. Nieuwe energiedragers, stikstofreductie, prijsreductie, verduurzaming, zijn allemaal onderdelen van een structurele herinrichting van ons energielandschap. Elektrificatie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de energievoorziening.

Wijzigingen Bouwregelgeving

Per 1 juli 2021 treden nieuwe toegankelijkheidseisen in werking voor publiek toegankelijke gebouwen. De drempel van de hoofdtoegang van nieuwe gebouwen, zoals winkels en cafés, mag maximaal 20 millimeter hoog zijn. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar het gebouw. Daarnaast dienen in nieuwe voor het publieke toegankelijke gebouwen trapmarkeringen te worden aangebracht en worden aanvullende eisen gesteld voor de eigenschappen van trapleuningen. De toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking wordt hierdoor verbeterd.

Broekman Logistics opent state-of-the-art distributiecentrum

Broekman Logistics heeft dinsdag 7 mei haar gloednieuwe meesterwerk van 65.000 m2 in Venlo geopend. Het magazijn, dat voldoet aan de strengste veiligheidsnormen voor de opslag van gevaarlijke goederen, werd het toneel van een spetterende opening.

De nieuwbouw werd feestelijk geopend door Raymond Riemen van Broekman Logistics, Wim Heylen van Heylen Warehouses, gedeputeerde Joost van den Akker van de Provincie Limburg en wethouder Boom van de gemeente Venlo.

Nieuwbouw Broekman Logistics Venlo in gebruik

Sinds begin 2019 is het nieuwe distributiecentrum van Broekman Logistics in Venlo in gebruik genomen. Broekman heeft dit nieuwe pand (met een oppervlakte van ca. 65.000 m2) specifiek ontwikkeld voor de op- en overslag van grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke goederen. Het BRZO-bedrijf bestaat uit vier grote opslagmagazijnen en voldoet aan de strengste eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke goederen (PGS 15) ende opslag van organische peroxiden (PGS 8). Twee van de vier opslagmagazijnen zijn onderverdeeld in kleinere compartimenten voor de opslag van verpakte gevaarlijke goederen.

Expertise vertaald

Veiligheid van Peutz / Safety by PeutzVeiligheid

In Veiligheid van Peutz (Engelstalige versie: Safety by Peutz), wordt ons werk op het gebied van veiligheid aan de hand van riant geïllustreerde projecten belicht. In dit boek tonen wij de verschillende facetten van veiligheid, zoals wij die onderzoeken.

Samen werken aan een veilig Nederland

Op 14 december vond de 12e editie van het jaarcongres Relevant, hét congres voor Externe Veiligheid, plaats in De Fabrique te Utrecht. De veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich mee gaat brengen stonden centraal tijdens het congres. Zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus waren hierbij aanwezig.

PGS 15 en PGS 6: Wijzigingen opslag verpakte gevaarlijke stoffen direct toepassen

Als u verpakte gevaarlijke stoffen op- en overslaat is u vast niet ontgaan dat er onlangs nieuwe PGS-richtlijnen zijn gepubliceerd, namelijk PGS 15:2016 en PGS 6. PGS 15:2016 wordt nu al als Beste Beschikbare Techniek (BBT) beschouwd. Dit betekent dat ondanks dat deze richtlijn geen officieel aangewezen BBT-document betreft bevoegd gezag bij elke wijziging of oprichting van een activiteit deze versie van de richtlijn vaak hanteert. De PGS 6 (implementatie Brzo) kent een nieuwe bijlage voor PGS 15-opslagen.

Neele-VAT distributiecentrum

Logistiek dienstverlener Neele-VAT Logistics, gespecialiseerd in de opslag van gevaarlijke stoffen, heeft op de Maasvlakte het grootste ADR distributiecentrum van Nederland in gebruik genomen. De nieuwbouw is gerealiseerd naast de huidige ADR loods van Neele-VAT op de Maasvlakte. Het nieuwe distributiecentrum beschikt over meer dan 20.000 ADR palletplaatsen (verdeeld in zeven compartimenten gebouwd en ingericht volgens de PGS 15 richtlijn), waarmee Neele-VAT haar totale ADR opslagruimte verdubbelt tot 40.000 palletplaatsen.

Zusterflat

Op dit moment is er in Delft een tekort aan studentenhuisvesting. Om aan de vraag te kunnen voldoen worden leegstaande panden omgebouwd tot studentenwooneenheden, zo ook de voormalige zusterflat van de GGD, welke is gelegen Aan Het Verlaat te Delft.

Explosieveiligheid

Peutz heeft expertise in huis op het gebied van explosieveiligheid. Wij rekenen aan het ontstaan en de effecten van explosies in de tunnelbouw, industrie en offshore. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van ATEX-zonering en de veiligheid van vuurwerk en vuurwerkopslagen.

TT-circuit

Het TT-circuit, ooit begonnen als stratencircuit, is één van de twee wegracecircuits in Nederland waar internationale races worden gereden. De bekendste is de moto GP, ook wel Dutch TT genoemd. Dit is het meest bezochte sportevenement van Nederland. Valentino Rossi haalde op dit circuit in 2009 zijn 100e Grand Prix zege.

P&O Ferries

P&O Ferries is gelegen aan de Beneluxhaven te Rotterdam en betreft een roll-on roll-off veerdienst voor voornamelijk passagiers en vracht naar Groot-Brittannië. Op het terrein van P&O Ferries worden (tank)containers met verschillende soorten goederen, waaronder gevaarlijke stoffen, overgeslagen. Het bedrijf is geconfronteerd met een sterk wisselde markt waardoor behoefte is aan een zeer flexibele omgevingsvergunning voor het aspect milieu.

Etos distributiecentrum

Etos, onderdeel van het Ahold-concern, heeft in Nederland bijna 550 drogisterijen waarvan ongeveer de helft franchiseondernemingen. Filialen bevinden zich in heel Nederland. Deze worden bevoorraad vanuit het distributiecentrum in Beverwijk.

Peutz ondersteunt Etos bij milieuprocedures voor haar distributiecentrum, en verzorgt meldingen en technische onderzoeken op het gebied van geluid, brand- en externe veiligheid en bestemmingsplanwijzigingen.

Albert Heijn distributiecentra

Albert Heijn als omvangrijke retailer is voortdurend in beweging. De zes distributiecentra in Zaandam, Zwolle, Nieuwegein, Geldermalsen, Tilburg en Pijnacker bevoorraden dagelijks de winkels met een optimale logistieke aanpak. Daarnaast zijn er distributiecentra voor Albert Heijn Online.

Peutz ondersteunt Albert Heijn bij arbo- en milieuvraagstukken rond winkels en distributiecentra. Daarbij verzorgt Peutz vergunningaanvragen en technische onderzoeken op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit, brand- en externe veiligheid, bestemmingsplanwijzigingen.

Abonneer op Externe veiligheid