Woontorens Grotius I en II in Den Haag

Direct naast de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag worden 2 woontorens gerealiseerd genaamd “Grotius I en II”. In deze woontorens zullen 655 stadsappartementen worden gerealiseerd, de torens zullen een hoogte hebben van 100 meter en 120 meter. In de 'plint' zullen commerciële ruimten worden gerealiseerd. Onder de woongebouwen Grotius I en II zal een parkeergarage worden gerealiseerd bestaande uit 2 lagen met een oppervlakte circa.

Het project kenmerkt zich door het hoge ambitieniveau op bouwfysisch en akoestisch vlak en zeker ook ten aanzien van brandveiligheid. Wat betreft dit aspect brandveiligheid is een belangrijk gegeven dat de woontorens 100 meter en 120 meter hoog worden waardoor het vloerniveau van het hoogste verblijfsgebied van de stadsappartementen boven de '70 m-grens' valt maar lager is dan zogenaamde '200 m grens'. Hierdoor is voor de woontorens een Masterplan Brandveiligheid opgesteld waarin voorzieningen zijn omschreven waarmee een brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd die tenminste gelijkwaardig is aan het brandveiligheidsniveau zoals omschreven in het Bouwbesluit.

Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering is Peutz als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij het project betrokken. Naast voornoemd Masterplan Brandveiligheid zijn voor het complex diverse onderzoeken/berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de aspecten geluid ten gevolge van weg- en tramverkeer, ruimteakoestiek, geluidwering gevel, daglicht, zwevende dekvloeren, geluid ten gevolge van technische installaties et cetera. Vanwege de zeer geluidbelaste locatie (Utrechtsebaan, tramverkeer op zeer korte afstand etc) was één van de uitdagingen om dusdanige gevelconstructies te ontwerpen waarmee voldaan kan worden aan het hoge ambitieniveau. Tevens is het windklimaat rondom de woontorens inzichtelijk gemaakt met behulp van onze windtunnel, specifiek aandacht is gegeven aan entrees en terrassen (zie onderstaande afbeelding).

Opdrachtgever
Provast
Stad
Den Haag
Land
Nederland