Gemeentehuis

foto
Peutz

Van het Gemeentehuis te Ridderkerk is de bestaande laagbouw gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De bestaande hoogbouw is blijven bestaan en is via een loopbrug bereikbaar vanuit de nieuwbouw. De nieuwbouw heeft een vloeroppervlak van ca. 8700 m² en is opgedeeld in het gemeentehuis (ca. 6000 m²) en een multifunctioneel centrum (ca. 2700 m²). Onder de nieuwbouw is een parkeerkelder geplaatst. Het gemeentehuis bestaat grotendeels uit kantoren met daarnaast een raad- en trouwzaal. In het multifunctionele centrum zijn een muziekschool, een danszaal, een multifunctionele zaal, ontmoetings- c.q. activiteitenruimten en een grand café gerealiseerd. Beide delen zijn verbonden via een openbare hal op de begane grond, maar zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken.

Akoestiek en bouwfysica

Het plan is vanaf het ontwerp t/m de uitvoering begeleid op akoestische en bouwfysische aspecten, waarbij ten eerste de interne geluidisolatie erg belangrijk is vanwege het gelijktijdige gebruik van de diverse slagwerkruimten, muzieklokalen, de multifunctionele zaal en het Gemeentehuis. Daarom zijn er voorzieningen voor wanden, vloeren en plafonds getroffen. Ten tweede is er geadviseerd over de ruimteakoestiek van de diverse ruimten.

Milieuvergunning

Verder is er in het kader van de milieuvergunning de geluidemissie naar de nabijgelegen, geluidgevoelige bestemmingen (woningen) geadviseerd binnen het kader van de geluideisen volgens de AmvB Horeca, Sport en Recreatie Inrichtingen. Verder is het installatiegeluid onderzocht. Vanwege de uitvoeringsgevoeligheid van doos-in-doos constructies en scheidingswanden tussen leslokalen zijn tijdens de uitvoering aanvullende controles en metingen verricht.

Opdrachtgever
Arcadis Bouw en Vastgoed / Gemeente Ridderkerk
Stad
Ridderkerk
Land
Nederland