Geluid in de Omgevingswet, gevolgen voor bedrijven