Schaalmodelonderzoek

Het gedrag van geluid berekenen kan tot op zekere hoogte, het heeft echter zijn beperkingen. Stralenmodellen houden geen rekening met golfverschijnselen en 3D golfmodellen zijn nog niet praktisch toepasbaar. Een methode om nauwkeurig de akoestiek te kunnen voorspellen is schaalmodelonderzoek. Op schaal wordt een bestaande of nieuwe situatie nagebootst, veelal schaal 1:10. De frequentie waarbij gemeten wordt schaalt mee, met dezelfde schaalfactor.  Peutz voert al decennia akoestisch onderzoek uit met schaalmodellen en heeft deze techniek verbeterd door gebruik van zelf ontwikkelde microfoons en luidsprekers. Voor het verkrijgen van een optimale stabiliteit in de impulsresponsies wordt het onderzoek uitgevoerd in een speciale geklimatiseerde ruimte in het Laboratorium voor Akoestiek in Mook.
Schaalmodel onderzoek is uitgevoerd bij vele zalen, waaronder de Royal Albert Hall Londen, De Doelen Rotterdam, Het Muziekgebouw aan het IJ, De Spiegel Zwolle, de Nedpho-Koepel Amsterdam, De Tonhalle Düsseldorf, De Staatsoper Berlijn, De Oper Köln en de nieuwe concertzaal in het Kulturpalast Dresden.