Bedrijfsmatige transacties

Een uitbreiding van uw bedrijf heeft bepaalde consequenties voor de milieuaspecten van uw bedrijf. Wat is haalbaar, met welke wetgeving moet u rekening houden en welke hindernissen kunt u op uw weg verwachten?

Voor een relevante uitbreiding of wijziging dient veelal een omgevingsvergunning te worden aangevraagd of een melding onder het Activiteitenbesluit worden ingediend. Meer informatie over die procedures vindt u in onze publicatie Geluidzonebeheer.

Bij de overname van een volledig bedrijf zal de koper veelal inzicht willen hebben in de milieuaspecten van het bedrijf. Een bodemverontreiniging of knellende geluidruimte heeft namelijk invloed op de waarde van een bedrijf. Meer informatie over het inventariseren van milieurisico's van een bestaande inrichting vindt u onder Environmental Due Diligence.

Voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein kan het aantrekkelijk zijn geluidruimte (al dan niet in combinatie met een fysiek stuk grond) over te nemen van een naastgelegen bedrijf. Peutz ondersteunt u met een getalsmatige onderbouwing van deze uitruil en begeleidt u in het proces van overleg met het bevoegd gezag. Zo kunnen wij de belemmering van een te kleine geluidruimte voor u opheffen, zodat u ongehinderd uw bedrijfsactiviteiten kunt uitvoeren.