Bedrijfsadvies

Heeft u plannen met uw bedrijf op een nieuwe locatie? Staat u voor een bedrijfsuitbreiding? Wij verzorgen graag de benodigde (technische) onderzoeken, meldingen, vergunningaanvragen, ruimtelijke onderbouwing zodat u tijdig beschikt over de benodigde toestemming(en) en kan beginnen met de realisatie van uw plannen. Zo komen we samen tot een succesvolle verwezenlijking van uw project.

Uw persoonlijk adviseur:

 • Een vast aanspreekpunt
 • Doorlopende ondersteuning
 • Integrale benadering waar nodig
 • Alle specialismen binnen handbereik

Vergunningaanvragen en meldingen:

 • Wabo (omgevingsvergunning)
 • Waterwet
 • Activiteitenbesluit

Milieuonderzoeken:

 • Geluid en trillingen (akoestisch onderzoek)
 • Luchtkwaliteit, geur en stof
 • Externe veiligheid
 • Bodem
 • Monitoring

Milieuzorg

 • Milieuzorgsysteem
 • Milieuhandboek
 • BBT/IPPC

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

 • Geluid
 • Trillingen
 • Luchtkwaliteit
 • Klimaat
 • Licht

Juridische ondersteuning

 • Raad van State
 • Rechtbanken
 • Zienswijzen, bezwaar en beroep tegen
  • Bestemmingsplannen
  • Handhaving (dwangsom)
  • Vergunningverlening

Ruimtelijke ontwikkeling:

 • Ontwikkeling en ruimtelijke inpassing van een bouwplan
 • Opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan
 • Afwijken van een bestemmingsplan

Bedrijfsmatige transacties:

 • Bedrijfsuitbreiding
 • Overname
 • Bedrijfssplitsing of grondoverdracht
 • Overdragen van geluidruimte