Uitspraak Europese Hof: Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoet niet

08-11-2018

Het Europese Hof heeft gisteren (7-11-2018) uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS is een programma wat als doel heeft om de stikstofproblematiek in Nederland aan te pakken, en tegelijkertijd ruimte te bieden aan economische ontwikkelingen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eerder dit jaar prejudiciële vragen over het PAS gesteld. Deze vragen richten zich op het feit of het PAS in overeenstemming is met de EU-habitatrichtlijn.
 


Uit de uitspraak volgt dat het PAS aan strengere voorwaarden moet voldoen. De uitspraak en de consequenties ervan worden op dit moment verder bestudeerd door de PAS-partners (de ministeries van LNV en I&W, de 12 provincies en het ministerie van Defensie). Mogelijkerwijs betekent de uitspraak dat het PAS aangepast zal moeten worden.

Peutz houdt de ontwikkelingen op het gebied van het PAS scherp in de gaten en zal een actieve rol spelen in het meedenken wat deze ontwikkelingen voor u betekenen.