Peutz beschikt over Atex-geluidmeters en camera

11-08-2020

Brandbare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen (poeders) kunnen aanleiding geven tot explosiegevaar. Door middel van Atex-zonering worden gebieden afgebakend waarbij sprake is van een (verhoogde) kans op explosiegevaar. Voor werkzaamheden binnen Atex-zones, waaronder ook de uitvoering van geluidmetingen, gelden specifieke eisen. De meetapparatuur dient explosieveilig te zijn uitgevoerd (Atex-certificaat).

Voor geluidmeters is dit een probleem, omdat op dit moment op de markt geen Atex-uitgevoerde geluidmeters verkrijgbaar zijn die beschikken over de benodigde functionaliteit die vereist is vanuit regelgeving of wenselijk is met oog op maatregelenonderzoek (klasse I nauwkeurigheid, spectrale opslag van geluidniveau, wav-recording, etc.). Het gebruik van onze non-Atex geluidmeters, zoals de B&K2250, werd om deze reden meestal gedoogd.

Er lijkt sprake te zijn van een kentering, waardoor het gebruik van Atex-geluidmeters binnen Atex-zones steeds vaker vereist is. Peutz beschikt momenteel voor dergelijke metingen over meerdere Atex-uitgevoerde geluidmeters. Voor het maken van foto's van relevante geluidbronnen gebruiken we een Atex-uitgevoerde camera.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Hees.