Verkeerstoren de Kijfhoek

De verkeerstoren staat op het rangeerterrein Kijfhoek dat tot de gemeente Zwijndrecht behoort. Dit rangeerterrein is met 50 hectare en 43 verdeelsporen het grootste rangeerterrein van Nederland.

Bijdrage van Peutz

Naar aanleiding van klachten over temperatuurwisselingen alsmede te hoge en te lage ruimtetemperaturen en tocht is een onderzoek verricht naar het klimaatsysteem. Voor dit onderzoek is het thermisch comfort op diverse werkplekken bepaald. Met behulp van infrarood thermografie is de werking van het klimaatplafond en de klimaatconvectoren beoordeeld en is de inregeling zowel lucht- als waterzijdig gecontroleerd. Tevens is met behulp van infrarood thermografie de thermische kwaliteit van de gevel onderzocht. Aansluitend is de benodigde koel- en verwarmingscapaciteit met de bijbehorende regelingen inclusief regelopnemers geadviseerd.

Het resultaat is een verhoging van de geïnstalleerde koelcapaciteit van het koelplafond in combinatie met een verlaging van het koelvermogen van de klimaatconvectoren en dus een verlaging van de luchtbewegingen in de ruimte. Door optimalisatie van de regeling wordt er niet meer gelijktijdig verwarmd en gekoeld, hetgeen eveneens tochtklachten maar ook het energiegebruik verlaagd. Als laatste resulteert de optimalisatie in een afname van de temperatuurschommelingen.

Opdrachtgever
Strukton Bouw & Onderhoud B.V.
Stad
Zwijndrecht
Land
Nederland