Rodahal

De oorspronkelijke Rodahal, vooral bekend van het Wereld Muziek Concours, is in 1966 geopend. Bij het ontwerp is de Rodahal destijds akoestisch al geschikt gemaakt voor klassieke concerten en overeenkomstige harmonie-uitvoeringen zoals bij gebruik door het WMC, waarbij bureau Peutz akoestisch adviseur was. De Rodahal was destijds het eerste gebouw in Nederland met een grote lichte overspanning d.m.v. een zogenaamd Jawerth-spant, waardoor de zaal (l x b: ca. 55 x 35 meter) volledig vrij van kolommen was. Vanwege de daarbij behorende grote overspanning en relatief lichte dak was het gebouw milieuhygiënisch niet erg geschikt voor popconcerten, gezien de geluiduitstraling naar de omgeving. Dit was een van de redenen om na verschillende beperkte renovaties (1992-1993) in 2007 een grootscheepse revitalisering in te zetten. De vernieuwde Rodahal is na deze uitgebreide renovatie in 2009 heropend.

Bijdrage van Peutz

Randvoorwaarde bij de renovatie was dat de kenmerkende architectuur van het buitenaanzicht (arch. L. Bisscheroux) behouden diende te blijven. Bij de renovatie is de geluidisolatie naar de omgeving verbeterd door toepassing van een zogenaamde doos-in-doos constructie, waarbij in de oude hal onder het bestaande, te handhaven dak, een complete nieuwe, vrijdragende geluidisolerende schil is aangebracht. Deze lichte binnenschil bestaat uit een aantal lagen gipsvezelbeplating.

Ook de interne geluidisolatie naar omliggende foyerruimten is verhoogd door toepassing van voorzetramen. Om de akoestiek ook voor versterkte muziek (o.a. popconcerten) geschikt te maken zijn de wanden volledig voorzien van speciale geluidabsorberende constructies voor de lage tonen. Er is een volledig gebalanceerd klimatiseringssysteem aangebracht om bij volle zaal met 3000 mensen het binnenklimaat te kunnen beheersen en tegelijkertijd de stilte in de hal voor klassieke concerten te bewaren.

Daarnaast is een nieuw entreegebouw tegen de hal aangebouwd, zijn de foyers opgewaardeerd en is de lichttechniek in de zaal opgewaardeerd. De Rodahal is nu geschikt voor een breed scala aan evenementen zoals feesten, dans- en sportevenementen en muziekoptredens van blaaskapellen, harmonieën, fanfares en brassbands tot popconcerten en klassieke concerten.

Opdrachtgever
Gemeente Kerkrade
Stad
Kerkrade
Land
Nederland