LUX

foto
Scagliola/Brakkee

Het Nijmeegse filmhuis en cultureel podium LUX is het grootste arthouse van Nederland. Het is gehuisvest in het gebouw dat ook wel het “Poortgebouw” wordt genoemd. Het poortgebouw, dat voor een aanzienlijk deel ondergronds is gebouwd, huisvest behalve het filmhuis LUX op de bovenste twee verdiepingen ook kantoren van Sociale Zaken.
De zes filmzalen van LUX tellen in totaal 625 stoelen (de kleinste 57, de grootste 155). Zaal 6 is een multifunctionele zaal die ook gebruikt wordt voor debatten en events. Zaal 7, de theater- en muziekzaal, heeft 206 stoelen. Met het inschuiven van de tribune ontstaan hier 400 staanplaatsen.

Bijdrage van Peutz

Bij de advisering door Peutz is onder andere aandacht besteed aan de akoestische aspecten, met name geluidisolatie en ruimteakoestiek, alsmede de bouwfysische aspecten.

Alle theater- en filmzalen zijn vanwege de kritische onderlinge liggingen als doos-in-doosconstructies gebouwd waardoor gelijktijdig gebruik, ook bij hoge geluidniveaus, zonder onderlinge hinder mogelijk is.
De indeling van het gebouw, met name de verdiepingshoogtes, zijn bepaald op basis van de akoestische eisen. Met behulp van onder meer doos-in-doosconstructies en plaatselijke dilataties zijn hoge geluidisolaties gerealiseerd.

Opdrachtgever
VOF Mariënburg
Stad
Nijmegen
Land
Nederland