Hoofdkantoor Sabic

foto
Christian Richters; GROUP A, Rotterdam

Het nieuwe hoofdkantoor van Sabic Europe te Sittard is zowel van buiten als van binnen een futuristisch kantoor. Het gebouw staat naast het Fortuna Stadion te Sittard. In het gebouw is een van de meest moderne flexibele werkkantoren gerealiseerd. Het interieur wordt gekenmerkt door een grote openheid waarbij zes werkverdiepingen in hoefijzervorm rondom een centraal atrium liggen. De werkverdiepingen staan allemaal in open verbinding met dit centrale atrium, en kennen geen vaste individuele werkplekken, maar zones met individuele en open kantoren, ontmoetings-, concentratie- en stilteplekken.

Spraakgeluid

Het is in deze ruimtelijke openheid van belang dat werknemers rustig kunnen werken en niet afgeleid worden door spraakgeluid van collega’s. Dit spraakgeluid van collega’s moet daarom wegvallen in het achtergrondgeluid zodat voldoende speech privacy gerealiseerd wordt. Vanwege de ruime opzet van de werkplekken is het achtergrondgeluid dat medewerkers zelf creëren laag waardoor ondanks een hoge geluidreductie door absorptie (plafonds, wanden, tapijt, borstweringen en balustrades) op natuurlijke wijze slechts beperkte speech privacy gerealiseerd wordt. Door het achtergrondgeluidniveau kunstmatig te verhogen is het gelukt een hoge mate van akoestische privacy te realiseren. Hiervoor is een systeem van luidsprekers boven het plafond aangebracht waarmee een kunstmatige gelijkmatige ruis verspreid wordt over de kantoorverdieping. Deze ruis met een neutraal karakter (als verkeersweg op grote afstand) is zo ingeregeld dat dit voor de werknemers niet hinderlijk is, spraak van collega’s wordt wel gemaskeerd door deze ruis waardoor ondanks de openheid van het kantoor toch een hoge mate van speech privacy gerealiseerd wordt.

Klimaat

Naast de akoestiek op de werkverdiepingen is het klimaat in het gebouw beschouwd voor de werkverdiepingen aan het atrium. Het is hierbij belangrijk te voorkomen dat in het gebouw een verticale temperatuurgradiënt gaat optreden, waardoor het op de bovenste verdiepingen veel te warm zou kunnen worden. Daarnaast moet voorkomen worden dat grootschalige luchtbewegingen gaan plaatsvinden. Op basis van een computermodel (Computational Fluid Dynamics (CFD) luchtstromingsberekening) is gekozen voor een klimatiseringsconcept met mechanische luchttoevoer door middel van wervelroosters in het koelplafond en een afzuiging boven in het gebouw.

Opdrachtgever
Sabic Europe bv
Stad
Sittard
Land
Nederland