Hogeschool

foto
Schmidt Hammer Lassen Architects

Aan de Bolognalaan te Utrecht wordt de nieuwbouw van Hogeschool Utrecht gerealiseerd ten behoeve van de opleidingen Communicatie en Journalistiek, Economie en Management en ICT. Het betreft een "efficiënt, flexibel en duurzaam gebouw" met een vloeroppervlak van 21.500 m², ontworpen door architectenbureau Schmidt Hammer Lassen uit Denemarken.
In het gebouw worden een atrium, twee grote auditoria, twee kleine auditoria, televisie- en radiostudio's, onderwijslokalen, kantoren, een café, winkeltjes en een fietsenstalling gerealiseerd. Peutz is bij het project betrokken op het gebied van akoestiek, (steden)bouwfysica en brandveiligheid.

Windklimaat

Aan de hand van windtunnelonderzoek aan een schaalmodel is het te verwachten windklimaat rondom de nieuwbouw beoordeeld alsmede ter plaatse van de dakterrassen. Uit dit onderzoek volgde een overwegend goed tot matig windklimaat met uitzondering van de dakterrassen. Door windschermen te plaatsen wordt dit aanzienlijk verbeterd.

Akoestiek

Om een optimale spraakverstaanbaarheid en akoestiek in de onderwijsruimten te realiseren zal naast een goed akoestisch plafond wandabsorptie worden gerealiseerd waarmee een hogere mate van spraakverstaanbaarheid gerealiseerd wordt dan standaard in onderwijs gebruikelijk is.
Daarnaast zullen verplaatsbare systeemwanden dusdanig worden uitgevoerd opdat sprake is van een optimale geluidisolatie waarmee geluiden uit naastgelegen onderwijsruimten tot een minimum worden beperkt.

Brandveiligheid

Het gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie zodat geen sprake is van brandcompartimentsscheidingen en de vrije indeelbaarheid ook hier niet begrensd is. Ook biedt de sprinklerinstallatie een hogere mate van flexibiliteit en veiligheid welke het gebouw ook een hogere (toekomst)waarde geeft voor een nieuwe eigenaar/gebruiker.

De ontvluchting van het gebouw is gebaseerd op een  extreme situatie i.c. het aantal maximaal aantal aanwezige personen  bedraagt 6500 hetgeen inhoudt 1 persoon per circa 3,2 m² vloeroppervlak. Dit betekent dat een grote capaciteit van de trappenhuizen reeds aanwezig is in het gebouw.

Opdrachtgever
SPARK v.o.f
Stad
Utrecht
Land
Nederland