Fioretti College

foto
Peutz

In het Fioretti College te Veghel zijn vmbo en praktijkonderwijs samen ondergebracht en daarnaast vinden er buiten schooltijden (sport)activiteiten door derden plaats. De afdeling praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die moeite hebben met leren en op deze afdeling worden veel praktijkvakken gegeven.

Nieuwbouw

De plannen voor nieuwbouw bestonden uit uitbreiding met ca. 4800 m² voor vmbo, ca. 2100 m² voor praktijkonderwijs en ca. 1750 m² voor sportonderwijs. Deze nieuwbouw is vanaf het ontwerp t/m de uitvoering beoordeeld op bouwfysische, akoestische en brandaspecten. Het bestaande gedeelte is zo veel mogelijk gelijk gebleven waarbij een aantal wanden is weggehaald zodat open leergebieden zijn ontstaan. De bestaande aula is vergroot en de oude gymzalen zijn omgevormd tot een open leercentrum.

De advisering op het gebied van akoestiek in het bestaande gedeelte betrof de te wijzigen situatie en richtte zich in het bijzonder op de akoestiek van de aula en de open leergebieden. Op het gebied van brandveiligheid is het gehele bestaande gedeelte geïnspecteerd en getoetst aan eisen voor bestaande bouw. Waar nodig zijn constructies aangepast en brandwerende voorzieningen uitgevoerd.

Bij het onderzoek is ook gekeken naar de geluidswering van de gevel, de interne geluidisolatie, ruimteakoestiek, beheersing van het geluid van installaties, condensatiegedrag en koudebruggen, thermische isolatie, kwaliteit van de buitenlucht, windklimaat, bezonningsuren, binnenklimaat (thermisch comfort, luchtkwaliteit), brandveiligheid en brandoverslag.

Heringerichte en vergrote aula

Werkplaats autotechniek

Opdrachtgever
Hevo BV
Stad
Veghel
Land
Nederland