Christoffelschool en zorginstelling Fatima

Binnen dit gebouw in Didam zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs; de 'Christoffelschool' (ca. 2330 m2), een gymzaal (ca. 470 m2) en een logeerhuis behorende tot zorginstelling Fatima (ca. 708 m2) samengebracht. In het gebouw is een centrale multifunctionele ontmoetingsruimte gerealiseerd. De Christoffelschool herbergt circa 130 leerlingen verdeeld over 11 stamgroepen. Binnen het logeerhuis Fatima zijn twee woongroepen van elk 6 clienten ondergebracht. Het samenbrengen binnen een gebouw heeft als voordeel dat beide instellingen gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten hetgeen een meerwaarde oplevert voor zowel kinderen alsook personeel.

Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid

Deze nieuwbouw is vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering begeleid en beoordeeld op de bouwfysische, akoestische en brandveiligheidsaspecten. De advisering op het gebied van akoestiek betrof onder meer de akoestiek in de gymzaal, maar ook in de door de gebruikers gewenste 'open leergebieden' en multifunctionele ontmoetingsruimte. Op het gebied van brandveiligheid heeft, naast advisering ten aanzien van een zo optimaal mogelijke brandcompartimentering binnen het ontwerp, ook inspectie en toetsing op de bouwplaats plaatsgevonden ten tijde van de uitvoering. Vanuit bouwfysisch oogpunt is de onder meer de opbouw van de begane grondvloer (constructievloer met schuimbetonvloer) en vloerafwerking in relatie tot de thermisch/hygrische aspecten een belangrijk aandachtspunt geweest.

 

Opdrachtgever
Kleissen & Partners Hengelo
Stad
Didam
Land
Nederland