Productveiligheid

Nieuwe richtlijn beoordeling prefab brandwerende opslagen

De Verenigde Leveranciers Prefab Opslagvoorzieningen (VLPO) heeft de Beoordelingsrichtlijn voor uniforme beoordeling van prefab brandwerende opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen geïntroduceerd. Deze is bedoeld om aan de eisen van PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) te voldoen. Met de beoordelingsrichtlijn kan worden bepaald of een opslagvoorziening voldoet aan de eisen rond brand-, arbeids- en milieuveiligheid.

Energetisch prestatie stralingspanelen conform IEC 60675-3

Wat zien we hier: hoe een stralingspaneel opwarmt na inschakeling (real-time). De opwarmtijd is één van de aspecten die volgens de norm moeten worden bepaald (nominal heat-up time period). We bepalen ook de emissiviteit van de panelen.

Stralingspanelen kunnen bijvoorbeeld in moderne, zeer goed geïsoleerde woningen snel en lokaal bijdragen aan een comfortabel binnenklimaat. Wij doen deze testen in een van onze klimaatkamers in ons Laboratorium voor Bouwfysica waarbij de ruimte op een constante temperatuur van 20 graden wordt gehouden.

Brandwerende ramen en deuren: het spanningsveld regelgeving en praktijk

Een investeerder komt met een nieuwbouwplan, een architect gaat ermee aan de slag, een adviseur bepaalt samen met de architect de brandscheidingen, en als het ontwerp eenmaal definitief is wordt het aanbesteed. De aannemer komt in beeld en ziet dat er in het bestek een aantal brandwerende deuren wordt omschreven. Aan hem de taak om de juiste deuren te selecteren die aan de voorgeschreven brandwerendheid voldoen. Maar is het wel zo eenvoudig? De praktijk blijkt een stuk weerbarstiger, aldus collega Jeroen Zwart in uitgave 2 van Brandveilig.com magazine.

Uitbreiding scope EN 1634-2: brandwerendheidstesten voor hang- en sluitwerk

Sinds enige tijd is het mogelijk om testen uit te voeren conform EN 1634-2 "Brandwerende typeringsproef voor hang- en sluitwerk (Fire resistance characterisation test for elements of building hardware). Ons Laboratorium voor Brandveiligheid heeft hiervoor de benodigde accreditatie ontvangen en is voor deze norm aangewezen als Notified Body (NB 2264). Deze norm is een waardevolle aanvulling op de normen EN 1634-1 (brandwerendheid) en EN 1634-3 (rookwerendheid) die eveneens op onze scope staan.

Productonderzoek, voldoet het product aan de gestelde eisen?

Voor veel producten zijn Europese normen of richtlijnen opgesteld, waarin veiligheids- en kwaliteitseisen zijn opgenomen. Voor heel veel producten bestaan er geen normen of richtlijnen, maar kan het toch wenselijk zijn om een onderzoek uit te voeren naar de veiligheid of kwaliteit van een product. Denk aan een onderzoek naar de (on-)brandbaarheid, sterkte duurzaamheid en stabiliteit van een voorwerp of de geluidproductie ervan. Maar bijvoorbeeld ook emissie van chemische stoffen of het vlampunt van een stof of voorwerp.

Bucket test sprinklerinstallatie Rotterdam Ahoy

Automatische sprinklerinstallaties zijn ontworpen om een brand snel te ontdekken en onder controle te houden, zodat veilig vluchten mogelijk is. Een geruststellende gedachte in ruimtes waar veel mensen bijeenkomen, zoals in Rotterdam Ahoy. Vanuit Rotterdam Ahoy bestond de wens om onder de sprinklerinstallatie een doek aan te brengen. Vanuit esthetisch oogpunt vormt het een nette afwerking en een 'verlaagd plafond' werkt sfeerverhogend. Omdat het een fijnmazig doek betreft, kon het mogelijk conflicteren met het sproeipatroon van het sprinklersysteem.

Abonneer op Productveiligheid