Poppodium Hedon

Op 6 februari 2014 is het fors uitgebreide en verbouwde poppodium Hedon te Zwolle heropend. Hedon is getransformeerd tot een hedendaags poppodium met een grote zaal voor 850 luisteraars en een kleine zaal voor 200 luisteraars. Het in 1973 opgerichte poppodium werd in 2013 op het festival Noorderslag onderscheiden met het IJzeren Podiumdier voor het beste Poppodium van Nederland.

Vernieuwbouw

Voor het ontwerp is het bestaande gebouw als uitgangspunt genomen, waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande constructies: drie oefenruimten, twee wanden van de grote zaal en enkele kantoorruimten konden voor de vernieuwbouw gebruikt worden. De grote zaal is een kwartslag gedraaid en kon daardoor met behoud van een deel van de constructie fors uitgebreid worden met een nieuw podium en een balkon. Daaromheen zijn een nieuwe foyer, kleine zaal c.q. popcafé, drie nieuwe oefenruimten, een interne laad- en losruimte en professionele backstageruimten aan het gebouw toegevoegd.

Compact gebouw

De akoestische en brandveiligheidsaspecten vormden een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Binnen de randvoorwaarden van de bestaande constructies is de geluidisolatie sterk verhoogd, zowel tussen de ruimten onderling, als van het gebouw als geheel naar de omringende woonomgeving.

Door middel van een gebouwdilatatie zijn de grote en kleine zaal van elkaar gescheiden, waardoor verder volstaan kon worden met dubbele constructies voor wanden en dak, maar een geheel verende opstelling van de zalen achterwege kon blijven.

Bouwfysisch is ingezet op een compact gebouw, het beperken van de externe warmtelast en eigen energieopwekking middels zonnepanelen.

Brandveiligheid in alle situaties

Het brandveiligheidsconcept houdt rekening met meerdere gebruiksconfiguraties: de grote zaal, kleine zaal en oefenruimten moeten zowel onafhankelijk van als in samenhang met elkaar te gebruiken zijn. Afhankelijk van de concerten zijn bepaalde deuren en doorgangen soms toegankelijk, soms afgesloten. Voor alle situaties is de brandveiligheid en de ontvluchtingscapaciteit gewaarborgd.

Absorptie naar ontwerp van Peutz

Zowel de grote zaal, de kleine zaal als de oefenruimten hebben een zeer vlakke frequentierespons bij een korte nagalmtijd. Een ideaal uitgangspunt voor het nieuwe door Hedon geselecteerde luidsprekersysteem: de nieuwe combinatie van gebouw en geluidsysteem klinkt verfrissend strak en indrukwekkend. Deze vlakke frequentierespons is gerealiseerd door een meerlaagse opbouw van absorptiematerialen, die door de aannemer naar ontwerp van Peutz op de bouw is samengesteld.

En daarmee is Zwolle een robuust poppodium rijker, klaar voor de toekomst.

Opdrachtgever
Gemeente Zwolle
Stad
Zwolle
Land
Nederland