Metrosystemen

foto
Peutz

De bestaande metrosystemen van Rotterdam en Amsterdam worden sinds 2000 gerenoveerd. Onderdeel van de renovaties is het verhogen van het veiligheidsniveau.

Bijdrage van Peutz

Sinds 2000 is Peutz betrokken geweest bij de metrosystemen in Rotterdam en Amsterdam. Peutz heeft voor de diverse systemen mee gewerkt aan het ontwerp van veiligheidsvoorzieningen waaronder rook- en warmteafvoerinstallaties. Onderdeel van de werkzaamheden betroffen berekeningen aan de luchtstromen (CFD berekeningen) en evacuatiesimulaties. Betreffende installaties zijn na uitvoering op een aantal stations getest met behulp van brandproeven.

Brandonderzoek metro

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2006 – bij het ontbreken van concrete prestatie-eisen in Wet- en Regelgeving – onderzocht welk veiligheidsniveau voor de bestaande ondergrondse metrosystemen wenselijk zou zijn. Tevens is onderzocht welke kosten gemoeid zouden zijn bij de implementatie van verbeteringen.

In betreffende projecten zijn ter plaatse diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder het voorkomen van condensvorming bij entrees, het voorkomen van geluidoverlast in de omgeving ten gevolge van geluid van ventilatoren, onderzoek naar tochtverschijnselen en het verbeteren van reizigerscomfort. Deze werkzaamheden betroffen veelal ook het langdurig meten met draagbare, op afstand bedienbare meetsystemen. Daarmee heeft Peutz een belangrijke bijdrage geleverd aan het inzichtelijk maken van de veiligheidsaspecten.

Opdrachtgever
RET, Rotterdam, Metro en Tram Amsterdam, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Stad
Amsterdam, Rotterdam
Land
Nederland