Maastunnel

foto
Frank Greiner

De Maastunnel is een van de oudste tunnels in Nederland, ontworpen in de jaren dertig van de twintigste eeuw en in gebruik genomen in 1941/42. In de ontwikkeling van Rotterdam heeft deze noord-zuidverbinding een grote rol gespeeld en ze is tot op de dag van vandaag nog een van de belangrijkste toegangswegen van de stad. Het wegverkeer zorgt hier dan ook voor een aanzienlijke belasting op de luchtkwaliteit.

Bijdrage van Peutz

Naast de zuidelijke tunnelmond van de Maastunnel staan woningen, waardoor de luchtkwaliteit hier extra aandacht verdient. De gemeente Rotterdam heeft daarom gevraagd de invloed op de luchtkwaliteit in kaart te brengen van de tunnelmond en van mogelijke aanpassingen daaraan.

Vanwege de complexiteit van de omgeving en de luchtstromingen door de verdiept liggende tunnelmond, de omliggende bebouwing en de hoogteverschillen is dit met behulp van een maquette onderzocht in de windtunnel. Dankzij de windtunnelsimulaties kon worden vastgesteld welke maatregelen het meest effectief zijn om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Beschouwd zijn schermen tussen de woningen en de tunnel, het slim inzetten van de bestaande afzuiging in de tunnel en verkeersmaatregelen.

Opdrachtgever
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam
Stad
Rotterdam
Land
Nederland