Innovatoren - Entreegebouw Floriade 2012

De Innovatoren was hét boegbeeld van de Floriade 2012 in Venlo. Na de Floriade maakt het gebouw onderdeel uit van Venlo GreenPark en wordt het ingezet als kantoorgebouw. Het complex bestaat uit een kantoortoren van circa 70 meter hoog met een bruto vloeroppervlak van circa 5.200 m² verdeeld over twaalf verdiepingen, een atrium met een bruto vloeroppervlak van circa 1.000 m² en naast het atrium een ruimte van circa 400 m² die wordt ingericht als horeca/cateringruimte en aanvullende vergaderfaciliteiten.

Het gebouw is een ontwerp van voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen en bestaat uit vier torens en twee arcades (bruggen). De constructie is opgebouwd uit geprefabriceerd beton tot 41 m hoog. Het resterende deel van de torens is in staal opgetrokken. Op de bouwplaats zijn de stalen onderdelen compleet voorzien van gevel- en dakbekleding en de binnenafbouw.

Bijdrage van Peutz

Het gebouw, met over een groot deel van de hoogte een dubbele gevel, staat pal aan de A73. Dit vroeg om extra aandacht voor de externe veiligheid. Over deze snelweg vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Om de risico’s ten gevolge van een BLEVE te beheersen, is onder meer de dubbele gevel van het gebouw voorzien van scherfwerend glas. Hierbij is rekening gehouden met de kiepramen in de gevel.

De dubbele gevel van het gebouw heeft ook een functie bij het verminderen van het geluid ten gevolge van de snelweg. Bovendien zorgt deze gevel voor een beperking van energieverliezen en tegelijkertijd voor een lichte werkomgeving. We onderzochten daarnaast of deze gevelopbouw past binnen de brandveiligheidseisen die voor dergelijke hoogbouw gelden. De uiteindelijk toegepaste opbouw van de dubbele gevel is tot stand gekomen op basis van een integrale afweging tussen al deze aspecten. Daarnaast heeft Peutz geadviseerd op het gebied van binnenklimaat (temperatuuroverschrijdingsberekeningen), energieprestatie (inclusief gelijkwaardigheids-berekeningen), bouwakoestiek en daglicht.

Opdrachtgever
BAM Utiliteitsbouw Eindhoven
Stad
Venlo
Land
Nederland