Hoofdkantoor Shell

Shell International BV heeft in het kader van het project “Metamorfose” zijn gehele hoofdkantoor aan de Carel van Bylandtlaan te Den Haag gerenoveerd en uitgebreid. Daarbij zijn innovatieve kantoor- en werkplekconcepten geintroduceerd. Voorts is een omvangrijk Learning Centre ingelijfd ten behoeve van de interne opleidingstrajecten van de Shellmedewerkers wereldwijd. Peutz bv was betrokken bij de renovatie van kantoorgebouwen C5, C16, C23 en accomodatiegebouw C30.

Multifunctioneel gebruik

De oorspronkelijk akoestisch harde en onbruikbare atria zijn verbouwd opdat een multifunctioneel gebruik mogelijk is zonder dat de boven aan de atria grenzende werkruimten daar overlast van hebben. Kenmerkend is de acoustical barrier welke als kunstwerk in het atrium is gehangen (zie foto).

De glasopeningen in de buitengevel zijn omgebouwd tot in het ventilatieconcept geïntegreerde klimaatramen opdat een maximaal energiezuinig systeem voor verwarmen en koelen kon worden ingepast en een zeer hoogwaardig comfortniveau kon worden verkregen.

Peutz bv leverde het volledige ontwerp voor audiovisuele middelen in het Learning Centre en Auditorium. Aanbesteding, uitvoering en oplevering hiervan zijn door Peutz bv begeleid. De kantoorgebouwen zijn verbouwd tot moderne, energiezuinige kantoorgebouwen. Daarnaast is er een accommodatiegebouw gerealiseerd waarmee Shell zijn hotelbehoefte voor cursisten en bezoekers volledig zelf faciliteert. In feite een 5-sterren hotel met maximale eisen aan comfort, akoestiek en duurzaamheid.

Ventilatie parkeergarage

Onder de Carel van Bylandtlaan is een parkeergarage gebouwd voor 600 auto’s. Peutz bv ontwikkelde het ventilatieconcept dat er voor zorgt dat bij brand de garage veilig kan worden ontvlucht. De afblaas van de ventilatielucht geschiedt midden in de Carel van Bylandtlaan op straatniveau. Door middel van een windtunnelonderzoek heeft Peutz vastgesteld wat hiervoor de beste locatie zou zijn.

Het gehele complex heeft een eigen centrale voorziening voor warmte- en koudeopwekking gekregen, gebaseerd op een innovatief opslagsysteem in de bodem.

Acoustical Barrier in het atrium

Opdrachtgever
Shell International B.V. te ‘s-Gravenhage
Stad
Den Haag
Land
Nederland