Gelre ziekenhuizen locatie Lukas

foto
a/d amstel architecten

In 2002 is Gelre ziekenhuizen gestart met het ontwerp voor en de realisatie van het samenvoegen van de ziekenhuizen Juliana en Lukas op de locatie Lukas in Apeldoorn. Hierbij is de bestaande locatie opnieuw ingericht en is het ziekenhuis Lukas uitgebreid met circa 45.000 m2 GBO. De bestaande gebouwen (circa 35.000 m2) zijn gerenoveerd. Het bouwplan wordt gezien als één van de meest complexe bouwoperaties van de 21e eeuw aangezien belangrijk uitgangspunt is geweest dat het ziekenhuis haar activiteiten kon blijven voortzetten en het gehele bouwplan binnen relatief korte tijd kon worden gerealiseerd. De bouwkundige ontwerpen zijn van a/d Amstel Architecten te Amsterdam.

Het ziekenhuis kent een dubbele kamstructuur welke om de bestaande hoogbouw heen is ontworpen Hierdoor is sprake van min of meer zelfstandige bouwdelen, welke worden gescheiden door de centrale hal, binnentuinen of polistraten. Een dergelijke planopzet geeft vrijheid aan veranderingen en/of uitbreiding in de toekomst en maakte een gefaseerde bouw mogelijk.

Het ziekenhuis kenmerkt zich door het grote atrium bij de entree met het auditorium dat deels in het atrium is geschoven en deels naar buiten uitkraagt, en de prachtige glasoverkapte polistraten welke de verschillende bouwdelen op bijzondere wijze met elkaar verbinden.

Bijdrage van Peutz

Peutz is vanaf het begin van het plan tot en met de oplevering nauw betrokken geweest als bouwfysisch adviseur. In samenspraak met de gebruiker en de architect is intensief begeleiding gegeven zowel tijdens de ontwerp fasen alsook tijdens de uitvoering ten aanzien van onder meer de brandveiligheid, het akoestisch klimaat en de bouwfysica van de gebouwschil.

Opdrachtgever
Gelre ziekenhuizen
Stad
Apeldoorn
Land
Nederland