FOM-Instituut (AMOLF)

Het FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) is een laboratoriumgebouw voor elementair natuurkundig onderzoek en ligt aan de rand van het Science Park in Amsterdam. Het gebouw telt drie bouwlagen en bevat flexibel indeelbare laboratoria, kantoren, werkplaatsen en ondersteunende ruimten. In het centraal gelegen bouwdeel bevinden zich de laboratoria, geflankeerd door twee bouwdelen met onder meer kantoorruimten en een fijnmechanische werkplaats. Tussen de bouwdelen is een atrium aanwezig. Tussen de twee bouwlagen met laboratoria bevindt zich een verdieping met technische voorzieningen.

Trillingen

Voor de vloeren van de onderzoeksruimten is door Peutz een trillingarm ontwerp gemaakt. Gezien het onderzoek en de experimenten binnen het instituut, waarbij gemeten wordt met nanometernauwkeurigheid, dienen de laboratoria te voldoen aan hoge trillingstabiliteit. Dit is gerealiseerd door de constructie zwaar, stijf en ontkoppeld uit te voeren.

Op de begane grond zijn 21 afzonderlijke modules van ca. 6x7 m gerealiseerd. Deze modules hebben elk een apart gefundeerd vloerveld welke zelf los gehouden is van de bodem. Om ook in horizontale richting een voldoende stijve constructie te realiseren en genoeg weerstand te kunnen bieden tegen horizontale aanstoting, zijn de heipalen van de vloervelden schuin geplaatst.

Akoestiek en bouwfysica

In het gebouw wordt, met uitzondering van de laboratoria, betonkernactivering toegepast (in combinatie met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer). Teneinde de overdracht van koude en warmte tussen het actieve betondek en de ruimten mogelijk te maken, is er geen (volledig) verlaagd plafond aanwezig. Om toch een goede ruimteakoestiek te realiseren in de verschillende ruimten met elk zijn eigen ruimteakoestische eisen, zijn geluidabsorberende wanden of baffles toegepast.

Opdrachtgever
FOM-Instituut (AMOLF)
Stad
Amsterdam
Land
Nederland