Europoort Terminal

foto
European Bulk Services BV

Bij de Europoort Terminal van European Bulk Services BV (EBS) wordt op jaarbasis circa 1 miljoen ton aan agribulkgoederen zoals granen en oliehoudende zaden op- en overgeslagen. Vanwege de hierbij optredende stofvorming bestaat er een kans op het ontstaan van een explosieve atmosfeer op de arbeidsplaats.

Onderzoek explosieveiligheid

Als onderdeel van een verdiepende Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is voor EBS een explosieveiligheidsdocument opgesteld waarin de explosierisico's in kaart zijn gebracht en een gevarenzone-indeling is vastgesteld. Ook zijn hierbij maatregelen geadviseerd waarmee de explosierisico's verder kunnen worden teruggedrongen zodat de impact van de gevarenzone-indeling kan worden gereduceerd.

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3.5c, lid 1) zijn werkgevers verplicht de explosierisico's te onderzoeken en vast te leggen in een explosieveiligheidsdocument (EVD). Dit artikel is een uitwerking van de Europese richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153).

 

Opdrachtgever
European Bulk Services BV
Stad
Rotterdam
Land
Nederland