Blok 59

Blok 59

Blok 59 bestaat uit een 70 m hoge toren met 156 zogenaamde loftwoningen. Op de begane grond is een commerciële plint voorzien. Samen met blok 61 en 63 zijn de gebouwen geïnspireerd op de grote pakhuizen van New York en passen zo prima in de uitstraling van Strijp-S. De laagbouw van het gebouw is kenmerkend voor een aantal van de gebouwen op Strijp-S langs het spoor. Deze bestaat uit een carré waarmee voor de hier gelegen woningen een geluidluwe zijde wordt gerealiseerd.

Blok59

Bijdrage Peutz

Peutz heeft in opdracht van ontwikkelaar SDK Vastgoed naast bouwfysica, duurzaamheid, windhinder en akoestiek ook een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de brandveiligheid. Belangrijk aandachtspunt waren o.a. geluidwering (spoorlawaai), daglicht en de brandveiligheid zowel in de kern van de toren als de laagbouw.

Opdrachtgever: SDK Vastgoed
Stad: Eindhoven
Land: Nederland
Periode: 2015-2018