Uitbreiding accreditaties Laboratorium voor Brandveiligheid - Calorische Bom

28-02-2022

Het Laboratorium voor Brandveiligheid breidt haar werkzaamheden gestaag uit. Naast de brandwerendheidstesten aan verschillende soorten constructies (van wanden en deuren via vloeren tot naden en doorvoeringen) worden alweer enige tijd ook rookdoorlatendheidstesten uitgevoerd. Ook dat zijn 'grote' testen waarbij een complete constructie (denk weer aan een wand, deur of doorvoering) wordt getest.

In het 'brandlab' van Peutz worden ook kleinere testen uitgevoerd, waarbij vooral wordt gekeken naar de bijdrage van een product of materiaal aan een eventuele brand: de brandgedragtesten. De bekendste (en grootste) daarvan, de SBI-test, doen we al een aantal jaar, evenals de kleinere Small flame-test.

Calorische bom

De (weer wat kleinere) calorische bom-test wordt sinds ongeveer een jaar door Peutz uitgevoerd. Met deze test wordt de hoeveelheid warmte bepaald die vrijkomt bij verbranding van het materiaal, waardoor inzicht wordt verkregen in de bijdrage die het materiaal kan leveren aan een brand. Met de genoemde brandgedragtesten kunnen bij Peutz alle producten die vallen in brandklasse A2/A2L tot en met F worden onderzocht én geclassificeerd.

Calorische bomtest

Zoals u mag verwachten van het Peutz-lab streven we ernaar dat alle testen die in het brandlab worden uitgevoerd én de activiteiten die daarmee samenhangen (denk aan het opstellen van de brandclassificatie op basis van de testresultaten) deel uitmaken de scope van de accreditatie van het brandlab. We zijn er dan ook trots op dat ook de (voorlopig) 'jongste telg' in het meetprogramma, de calorische bom, samen met het opstellen van de bijbehorende classificatie recent aan onze accreditatie zijn toegevoegd! En, zoals u ook mag verwachten, we zijn alweer bezig met de volgende interessante toevoegingen aan onze testmogelijkheden.