Succesvolle EGOLF harmonisatiecursus EN 1366-3 & EN 1366-4!

01-02-2024

Ons laboratorium voor brandveiligheid streeft naar het hoogste kwaliteitsniveau en opereert in de markt als specialist voor brandwerendheid, brandreactie en rookbeheersing, voornamelijk voor de bouw. Om onze kennis up-to-date te houden, spelen we een actieve rol binnen de EGOLF-organisatie. 

Brandtesten volgens EN 1366-3 en EN 1366-4

In elk gebouw zijn doorvoeringen en lineaire voegafdichtingen aanwezig die een negatieve invloed kunnen hebben op de vereiste brandwerendheid als ze niet op de juiste manier worden geïnstalleerd. Vanwege de moeilijkheidsgraad van het testen van dergelijke afdichtingen is het belangrijk dat technici die deze testen uitvoeren dit op dezelfde manier doen en de juiste conclusies trekken uit de resultaten. Door het organiseren van de tweedaagse harmonisatiecursus op 25 en 26 januari jl. heeft ons Laboratorium voor Brandveiligheid bijgedragen aan het doel dat laboratoria de brandtesten volgens EN 1366-3 en EN 1366-4 op een consistente manier uitvoeren. 

EGOLF

Onze medewerkers nemen zoveel mogelijk deel aan cursussen en workshops van EGOLF. Om deze redenen zijn we trots op het feit dat het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid sinds 2010 'Full member' is van EGOLF. Organisatie EGOLF EGOLF staat voor "European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification". Het is de belangrijkste vertegenwoordiging van onafhankelijke en nationaal erkende organisaties die op Europees niveau betrokken zijn bij brandtesten van materialen, componenten of producten ter ondersteuning van de wetgeving op het gebied van brandveiligheid. Dergelijke organisaties kunnen ook betrokken zijn bij inspectie en/of certificering met betrekking tot brandveiligheidswetgeving. De activiteiten van EGOLF zijn voornamelijk gericht op passieve brandbeveiliging.

Dank aan alle deelnemers

We willen in het bijzonder alle technici van Thomas Bell-Wright International Consultants (Dubai), MPA Dresden GmbH (Germany), Efectis Era Avrasya (Turkiye), DBI The Danish Institute of Fire and Security Technology (Denmark), Cambridge Fire Research (United Kingdom), IMS Institute, Belgrade (Serbia), CTO (Poland), Applus+ (Spain), DMT GROUP (Germany), Efectis Nederland (the Netherlands), @F Plus (Bulgaria) and RISE Research Institutes of Sweden (Sweden) bedanken die met hun enthousiaste deelname de cursus tot een succes hebben gemaakt!