Last call: Informatieplicht energiebesparing voor 1 januari 2024

06-12-2023

Veel bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om erkende energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. In het kader van de Informatieplicht energiebesparing zijn bedrijven verplicht om voor 1 januari 2024 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn. 

Informatieplicht voor bedrijven

Met de informatieplicht wordt beoogd om de energiebesparing en de daarmee samenhangende CO2-reductie te bevorderen. De informatieplicht geldt voor bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar.

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht?

Dan moet u uiterlijk 1 januari 2024 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. 

Peutz voert energiebesparingsonderzoeken en energie-audits (EED) uit en kan u vanuit een integrale benadering optimaal adviseren over te maken keuzen en ondersteuning bieden om invulling te geven aan de informatieplicht energiebesparing. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. 

Meer informatie vindt u hier (website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)