Methodiek EPC en Energielabels vanaf 2020

06-12-2019

Vanaf 1 juli volgend jaar (01-07-2020) wordt de energieprestatie van gebouwen bepaald met de norm NTA 8800. Dan verdwijnen de bestaande EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) en Energie-Index (EI) en worden deze vervangen door de BENG-indicatoren. Hiermee wordt er één methode voor nieuwbouw en bestaande bouw geïntroduceerd. 

De belangrijkste wijzigingen in de methodiek op een rijtje

  • Vanaf 1 juli 2020 wordt de energiezuinigheid van een gebouw aan drie BENG indicatoren getoetst, berekend volgens NTA 8800.
  • De Energielabelklasse wordt bepaald op basis van de BENG 2-indicator. 

Wat u misschien nog niet wist

  • Als onderdeel van de vergunningaanvraag moeten de berekende BENG-indicatoren worden afgemeld. 
  • Bij oplevering moeten de BENG-indicatoren, na controle op locatie, nogmaals berekend en afgemeld worden.
  • Afmelden mag alleen door een gediplomeerd persoon die werkzaam is bij een conform BRL 9500 gecertificeerd bedrijf. Jaarlijks worden de werkzaamheden door een certificerende instantie steekproefsgewijs gecontroleerd.

Voor gebouwen die na 1 juli 2020 worden opgeleverd, dient het Energielabel volgens de zgn. detailmethodiek berekend te worden. Vooralsnog wordt hierin geen overgangsregeling voorzien. De detailmethodiek is een uitgebreidere methode dan momenteel vaak gebruikt wordt. Eventuele kopersopties, zoals een uitbouw of dakkapel, maken daardoor ook onderdeel uit van de berekening van de BENG-indicatoren en het Energielabel bij oplevering.

Zorg voor een gebouwdossier
Om het Energielabel juist te kunnen berekenen is het belangrijk dat tijdens de bouw een compleet gebouwdossier wordt aangelegd met alle informatie die betrekking heeft op de energieprestatie van de woning / het utiliteitsgebouw, zoals foto's van het aanbrengen van isolatie en inregelrapportages. Voor een compleet overzicht van de benodigde informatie neemt u contact op met een van onze adviseurs.

Definitieve datum?
Omdat de software om met de NTA 8800 te rekenen nog niet beschikbaar is en de Minister in haar brief aan de Tweede Kamer van 11 juni 2019 heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de markt ruim de tijd heeft om zich goed voor te bereiden op de nieuwe bepalingsmethode, is het niet onwaarschijnlijk dat de ingangsdatum van 1 juli 2020 naar een later tijdstip doorgeschoven wordt. Houd daarom de nieuwsberichten hierover goed in de gaten.