Geluid fotograferen met een akoestische camera

21-01-2020

We kunnen geluidbronnen vinden en inzichtelijk maken met geluid- en eventueel trillingmetingen. Aanvullend daarop of als eerste scan gebruiken we steeds vaker een akoestische camera. Deze camera visualiseert geluid, waardoor de bron direct zichtbaar is.

Vanwege dit snelle resultaat is deze camera een ideaal instrument bij diverse onderzoeken. Op de foto hiernaast is direct zichtbaar dat bij het rijden met een beladen palletwagen, de hoogste geluidniveaus bij de voorste as optreden.

 

In de onderstaande 'laad-/lossituatie' is een lek in de gevel bij de schoorsteendoorgang bepalend voor de hoogste geluidniveaus.

Akoestische foto


Naast deze eenvoudige voorbeelden is de akoestische camera ook geschikt voor het beoordelen van complexere situaties. Neem voor meer informatie contact op met j.vandiepen [at] peutz.nl (Theo van Diepen).