Een geharmoniseerd Europees CO₂-label voor gebouwen

12-07-2023

Het doel van het LCBI-initiatief is een geharmoniseerd Europees CO₂-label voor gebouwen. Collega Jorrit Scharloo woonde een eerste feedbacksessie bij met de Technische Commissie van het LCBI protocol (zie lowcarbonbuilding.com). Samen met zijn team heeft Jorrit voor een project een volledige Life Cycle Analyse (LCA) van een gebouw op het gebied van broeikasgassen (uitgedrukt in CO₂-eq./m²) opgesteld, maar dan getransformeerd naar het LCBI-protocol.

Het project scoort in vergelijking met de andere geanonimiseerde projecten erg goed op de deelindicatoren met als eindlabel LCBI Performance. Als de scope verder wordt aangevuld met een dynamische energiestudie of als het energiegebruik daadwerkelijk wordt gemeten na 1 jaar gebruik zal het label naar verwachting LCBI Excellence zijn, het hoogst haalbare label.

Het LCBI-initiatief is gericht op het creëren van een pan-Europees CO₂-label voor Europees vastgoed. In de huidige proeffase verzamelt de LCBI kennis om de resultaten in heel Europa te harmoniseren.

De LCBI is gebaseerd op Level(s) common framework – Macro-objective 1, CCREM en de diverse gerelateerde normen (o.a. EN 15978, EN ISO 52000, EN 15804) en heeft 3 hoofdindicatoren:

  • Materiaalgebonden CO₂-eq. emissies (embodied carbon) 
  • Operationele CO₂-eq. emissies (gebouw- en gebruikersgebonden energie)
  • Biogene opslag

Bij het protocol ligt de focus op de CO₂-eq. impact van fase A t/m C (de gehele levensloop van een gebouw). In dit protocol kun je de scope kiezen (hoeveel breng je in kaart) per hoofdindicator. Voor de ontbrekende data wordt automatisch een toeslag gerekend. Afhankelijk van de score en scope volgt hieruit een label.

Jorrit: "Er wordt nog gesleuteld aan het LCBI-protocol, zo worden de komende maanden zaken verduidelijkt en zal de scope (vooralsnog focus op nieuwbouw kantoor) worden uitgebreid alsmede de uitwerking van de externe certificering. Ook zijn er nog wel wat uitdagingen om goede, geharmoniseerde data te krijgen, maar het is een mooi initiatief voor een geharmoniseerd Europees CO₂-label voor gebouwen."