Peutz adviseert op het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, trillingstechniek, bouwfysica, duurzaam bouwen, wind- en milieutechnologie, veiligheid en arbeidsomstandigheden.
05-12-2016

PGS 15 en PGS 6: Wijzigingen opslag verpakte gevaarlijke stoffen direct toepassen

Als u verpakte gevaarlijke stoffen op- en overslaat is u vast niet ontgaan dat er onlangs nieuwe PGS-richtlijnen zijn gepubliceerd, namelijk PGS 15:2016 en PGS 6. PGS 15:2016 wordt nu al als Beste Beschikbare Techniek (BBT) beschouwd. Dit betekent dat ondanks dat deze richtlijn geen officieel aangewezen BBT-document betreft bevoegd gezag bij elke wijziging of oprichting van een activiteit deze versie van de richtlijn vaak hanteert. De PGS 6 (implementatie Brzo) kent een nieuwe bijlage voor PGS 15-opslagen. lees meer

01-12-2016

Alle kantoren ten minste energielabel C

In een brief aan de tweede kamer heeft onze minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, laten weten dat alle kantoren in Nederland uiterlijk 1 januari 2023 over een Energie-Index van maximaal 1,3 (overeenkomstig Energielabel C) dienen te beschikken. lees meer

29-11-2016

Crossdock dc voor TNT Express Eindhoven ontvangt BREEAM opleveringscertificaat Excellent

Recentelijk heeft de nieuwbouw van het crossdock distributiecentrum voor TNT Express Benelux aan de Achtseweg Noord te Eindhoven het BREEAM-NL Nieuwbouw oplevercertificaat “EXCELLENT” (4 sterren) behaald. lees meer

meer nieuws