Simulaties

Peutz beschikt over zeer uiteenlopende software pakketten voor het uitvoeren van berekeningen ter ondersteuning van adviezen. Ook hebben de medewerkers de beschikking over een aantal in eigen beheer ontwikkelde computerprogramma's en is het mogelijk om bij zeer specifiek onderzoek nieuwe programmatuur op te zetten.

Wat doen wij?

Bij het gebruik van rekenprogramma's is het van het grootste belang dat de uitkomsten op deskundige wijze getoetst worden aan wat op basis van ervaring ook daadwerkelijk verwacht kan worden. Peutz beschikt mede door haar jarenlange ervaring over de deskundigheid om enerzijds correcte invoergegevens voor relevante parameters te verzorgen en anderzijds de uitkomsten op hun realiteitsgehalte te kunnen beoordelen.