Laboratorium voor Brandveiligheid

Peutz heeft een eigen Laboratorium voor Brandveiligheid. Ons laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het bepalen van de brandwerendheid van wanden, deuren en plafonds, volgens de NEN 6069 of de geharmoniseerde Europese normen.

Onderzoek naar brandwerendheid

Brandwerendheid geeft aan hoe lang een constructie een brand kan tegenhouden. Om de brandwerendheid van een constructie te bepalen, plaatsen we de constructie in een oven van 4 meter breed en 3 meter hoog. Vervolgens verhogen we de temperatuur in de oven volgens een gestandaardiseerde brandkromme. Na een half uur is de temperatuur al ruim 800 °C – na een uur bijna 1000 °C. Tijdens de proef beoordelen we onder andere de oppervlaktetemperatuur, straling en vlamdichtheid.

Bruikbare resultaten

De accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 geeft u de zekerheid dat de resultaten van een ‘geaccrediteerde’ brandproef, uitgevoerd in het Laboratorium voor Brandveiligheid, niet ter discussie staan. De resultaten zijn geldig en bruikbaar in alle lidstaten van de Europese Unie.

Onderzoek naar het brandgedrag van bouwmaterialen

Bij het brandgedrag van bouwmaterialen wordt vooral gekeken naar de mate van ontvlambaarheid en naar de warmte- en rookproductie tijdens de verbranding van het materiaal.

De classificatie van het brandgedrag wordt voor veel bouwmaterialen bepaald aan de hand van de uitkomsten van twee testen, de zogeheten Small Flame-test en Single Burning Item-test (SBI).
Deze testen kunnen in het Laboratorium voor brandveiligheid van Peutz bv worden uitgevoerd, waarna Peutz ook het opstellen van de classificatie (de Euroklasse) kan verzorgen